Projekt Unijny

CALLIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych w skali kraju w przemyśle szwalniczym opartym o produkty wodoszczelne.”

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych technologii co będzie miało wpływ na rozszerzenie działalności i zdobycie nowych rynków zbytu.

Efektem projektu jest rozszerzona oferta firmy oparta o produkty wodoszczelno-oddychające wykonywane w bardzo precyzyjny sposób czerpiąc z najnowszych technologii z zastosowaniem nowej metody obróbczej.

Całkowita wartość projektu: 978 071,40 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 675 903,00 PLN